Zensational™ คอลเลคชั่น

สัมผัสแห่งการโอบกอดอย่างนุ่มนวลจากที่นอน โอมาซ  Zensational™ อันเป็นคุณสมบัติที่ได้จากโครงสร้างทาลาเลคแบบ Progressive Recovery ความนุ่มสบายอย่างธรรมชาติเหนือกาลเวลา

Omazz Zensational™
Zensational™ คอลเลคชั่น

Natural Zensation

Omazz® Zensational™ ถูกผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมการผลิตแบบใหม่ที่เรียกว่า ทาลาเทคที่ผสมน้ํายางพาราธรรมชาติเข้ากับน้ําบริสุทธิ์ และอากาศ ก่อนที่จะถูก แปรสภาพโครงสร้างเป็น Progressive Recovery ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่น เป็นพิเศษ เคลื่อนตัวอย่างนุ่มนวลรองรับทุกๆ อณูของสรีระ และทุกส่วน โค้งเว้าของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ที่ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติอย่างที่สุดปราศจากโพลียูรีเทน และส่วนผสมพลาสติกที่ พบในที่นอนเมมโมรีโฟมแบบทั่วไป แต่ให้คุณเข้าถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ และ ประสบการณ์แบบ Zensational อย่างแท้จริง

ความสมบูรณ์แบบของสุขอนามัยแห่งการนอน

Omazz® Zensational™ มีโครงสร้างแบบ (Opened-cell) ซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์ แบบเปิดทรงกลมนับล้านๆเซลล์ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมการรองรับน้ำหนักอย่างสมดุล แต่ยังทำให้ภายในการที่นอนมีการหมุนเวียนของอากาศที่ดีอันเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ Omazz® Zensational™ มีการถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าเป็นสี่เท่าของเมมโมรีโฟม สังเคราะห์เกรดดีทั่วไป และที่สําคัญที่สุด Omazz® Zensational™ เป็น โฟมลาเทกซ์ธรรมชาติที่ใช้หลักการปรับสมดุลของวงจรธรรมชาติง่ายๆ คือการ กําจัดแหล่งอาหารของไรฝุ่นซึ่งก็คือโปรตีนออกไป จึงทําให้เนื้อโฟมมีคุณสมบัติ ป้องกันไรฝุ่น และจุลินทรีย์ตามหลักของธรรมชาติ เหมือนกับผลิตภัณฑ์โฟมลา เทกซ์ธรรมชาติ โอมาซ ทาลาเทค ทุกชิ้น

เอกลักษณ์ที่จะช่วยให้คุณฝันดี

เอกลักษณ์ที่จะช่วยให้คุณฝันดี

คุณจะรู้สึกได้ถึงสัมผัสแห่งการโอบกอดอย่างนุ่มนวลทะนุถนอมจากที่นอน Omazz® Zensational™ ทันทีที่คุณทิ้งตัวลงนอนอันเป็นคุณสมบัติที่ได้จากโครงสร้าง ทาลาเทคแบบ Progressive Recovery ของโอมาซ นอกจากนั้น ลักษณะเฉพาะตัว ของโครงสร้างทาลาเทคนี้ยังช่วยลดแรงกดทับบนร่างกาย (Body Pressure) ในแต่ละ จุดลงจนเกือบเป็นศูนย์ด้วยผิวหน้าของที่นอนที่จะค่อยๆ โอบอุ้มร่างกาย พร้อม กําจัดความรู้สึกกดทับลงบนที่นอน ต่างจากที่นอนแบบเมมโมรี่โฟมทั่วๆไป Omazz® Zensational™ ให้คุณสามารถขยับตัว เปลี่ยนท่าทางได้อย่างเบาสบาย เป็นธรรมชาติ โดยไม่มีร่องรอยของการกดทับเหลือค้างอยู่เพราะ Omazz® Zensational™ ถูก ออกแบบให้มีการคืนรูปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา อันเป็นคุณสมบัติที่เหนือกว่า วิสโกหรือเมมโมรีโฟมแบบดั้งเดิมทั่วๆ ไป

ที่นอน คอลเลคชั่น Zensational™

ที่นอน คอลเลคชั่น Zensational ถูกบุด้วยผ้าฝ้ายกํามะหยี่ธรรมชาติ (Velour) ชั้นเลิศสีเทามะกอก อันเป็นเอกลักษณ์ของที่นอนโอมาซ คอลเล็คชั่นนี้ซึ่งสะท้อนถึง ความสงบลึกซึ้ง ผ่อนคลายของความเป็น ZEN ที่นอนทุกหลังผลิต และประกอบ ขึ้นจากทักษะฝีมือของช่างผู้ชํานาญและมีความหลงใหลในการสร้างสรรค์ที่นอนโดย ใช้ศิลปะด้ังเดิมแบบ Hand Made เท่าน้ันซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนถึงทุกๆความใส่ใจในราย ละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่นอน คอลเล็คชั่น Zensational มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ชั้นปรับสมดุลน้ำหนัก (Topper) – ประกอบด้วย Zensational โฟมธรรมชาติที่ ให้สัมผัสนุ่มสบายโอบรัดสรีระแบบไม่เหมือนใคร กำจัดน้ำหนักกดทับบนร่างกายพร้อมสร้างสมดุลของการรองรับน้ำหนักด้วย Omazz 44 ILD Talatech latex foam ที่ด้านล่าง และยังรองรับด้วย Omazz® Evercloud® Latex ที่ผิว สัมผัสของเนื้อผ้า เพื่อช่วยลดแรงกดให้น้อยท่ีสุด ทําให้ทุกสัมผัสเบาสบายดุจปุยเมฆ ฐานรองรับ (Base Core) – คือการผสมผสานระหว่าง Organique® Foam and Omazz® micro pocketed-coils ท่ีให้เสถียรภาพในการรองรับนํ้าหนักที่เป็นเลิศ อีกทั้งช่วยพยุง และปรับสรีระของแผ่นหลังให้ตรงไม่โค้งงอพร้อมระบบ แรงสะท้อนกลับ (Push-back support) ที่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป ทําให้ทุก สัมผัสบนท่ีนอนคอลเลคชั่น Zensational นุ่มนวลเป็นธรรมชาติ

close