Jacquard

close
Omazz Tencel JacQuard - Eden 01

Omazz Tencel JacQuard – Eden 01

ชุดเครื่องนอน OMAZZ TENCEL® ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าที่มีผิวสัมผัสละเอียดอ่อนดุจใยไหม เย็นสบายเหมือนลินิน อบอุ่นเหมือนขนสัตว์และสามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่าผ้าปกติทั่วไป ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100%

Omazz Tencel JacQuard - Eden 02

Omazz Tencel JacQuard – Eden 02

ชุดเครื่องนอน OMAZZ TENCEL® ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าที่มีผิวสัมผัสละเอียดอ่อนดุจใยไหม เย็นสบายเหมือนลินิน อบอุ่นเหมือนขนสัตว์และสามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่าผ้าปกติทั่วไป ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100%

Omazz Tencel JacQuard - George 01

Omazz Tencel JacQuard – George 01

ชุดเครื่องนอน OMAZZ TENCEL® ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าที่มีผิวสัมผัสละเอียดอ่อนดุจใยไหม เย็นสบายเหมือนลินิน อบอุ่นเหมือนขนสัตว์และสามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่าผ้าปกติทั่วไป ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100%

Omazz Tencel JacQuard - Klasso 01

Omazz Tencel JacQuard – Klasso 01

ชุดเครื่องนอน OMAZZ TENCEL® ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าที่มีผิวสัมผัสละเอียดอ่อนดุจใยไหม เย็นสบายเหมือนลินิน อบอุ่นเหมือนขนสัตว์และสามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่าผ้าปกติทั่วไป ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100%

Omazz Tencel JacQuard - Klasso 02

Omazz Tencel JacQuard – Klasso 02

ชุดเครื่องนอน OMAZZ TENCEL® ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าที่มีผิวสัมผัสละเอียดอ่อนดุจใยไหม เย็นสบายเหมือนลินิน อบอุ่นเหมือนขนสัตว์และสามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่าผ้าปกติทั่วไป ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100%

Omazz Tencel JacQuard - Lindsey 01

Omazz Tencel JacQuard – Lindsey 01

ชุดเครื่องนอน OMAZZ TENCEL® ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าที่มีผิวสัมผัสละเอียดอ่อนดุจใยไหม เย็นสบายเหมือนลินิน อบอุ่นเหมือนขนสัตว์และสามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่าผ้าปกติทั่วไป ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100%

Omazz Tencel JacQuard - Mono 01

Omazz Tencel JacQuard – Mono 01

ชุดเครื่องนอน OMAZZ TENCEL® ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าที่มีผิวสัมผัสละเอียดอ่อนดุจใยไหม เย็นสบายเหมือนลินิน อบอุ่นเหมือนขนสัตว์และสามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่าผ้าปกติทั่วไป ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100%

Omazz Tencel JacQuard - Paul 01

Omazz Tencel JacQuard – Paul 01

ชุดเครื่องนอน OMAZZ TENCEL® ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าที่มีผิวสัมผัสละเอียดอ่อนดุจใยไหม เย็นสบายเหมือนลินิน อบอุ่นเหมือนขนสัตว์และสามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่าผ้าปกติทั่วไป ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100%

Omazz Tencel JacQuard - Reflect 01

Omazz Tencel JacQuard – Reflect 01

ชุดเครื่องนอน OMAZZ TENCEL® ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าที่มีผิวสัมผัสละเอียดอ่อนดุจใยไหม เย็นสบายเหมือนลินิน อบอุ่นเหมือนขนสัตว์และสามารถซึมซับความชื้นได้มากกว่าผ้าปกติทั่วไป ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 100%

close