หมอนหนุนยางพารา Omazz

In-stock

เพราะตระหนักดีว่า มนุษย์เราแต่ละคนมีพฤติกรรมการนอนที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นลักษณะการนอน บรรยากาศของห้องนอน รวมไปถึง คุณสมบัติของหมอน เช่นระดับความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนตัว และความต้องการพิเศษที่เกิดจากสภาวะเฉพาะของร่างกาย ด้วยเหตุนี้…

Authentic Talatech™ 

เพราะตระหนักดีว่า มนุษย์เราแต่ละคนมีพฤติกรรมการนอนที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นลักษณะการนอน บรรยากาศของห้องนอน รวมไปถึง คุณสมบัติของหมอน เช่นระดับความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนตัว และความต้องการพิเศษที่เกิดจากสภาวะเฉพาะของร่างกาย ด้วยเหตุนี้ โอมาซ จึงให้ความสำคัญกับการนอนที่สมบูรณ์ของคุณ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย Authentic TalatechTM โดยใช้ ILD หรือค่าแรงดันสะท้อนกลับ (Reverse Pressure) ของหมอน เมื่อเนื้อโฟมลาเทกซ์โดนกดทับลงไป 50% เป็นเกณฑ์วัดมาตรฐานของหมอนแต่ะละรุ่น ที่ถูกผลิตขึ้นภายใต้ Latex International ILD คือ ค่าหน่วยวัด Comfort Rating (ค่าเฉพาะของโอมาซ) การวัดค่าแบบนี้มีประสิทธิภาพกว่าการวัดแบบทั่วไปที่วัดเพียงค่าความหนาแน่น (Density) ของเนื้อโฟมในหมอน ซึ่งไม่ได้ส่งผลอย่างไรกับแรงดันสะท้อนกลับ อันมีผลต่อการหมุนเวียนของโลหิต โดยที่ค่า ILD สูงเกินไปจะกระทบต่อการหมุนเวียนของโลหิต ซึ่งก่อให้เกิดการนอนหลับที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้น โอมาซ จึงผลิตหมอนในลักษณะต่างๆ เพื่อให้การนอนหลับของคุณสมบูรณ์ที่สุด

หมอนหนุนทาลาเท็กซ์ Omazz® เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติผ่านกระบวนการผลิต Talatec™ หมอน Omazz® จึงมีคุณสมบัติเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการรองรับโอบอุ้มศรีษะและต้นคอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตได้ดียิ่งขึ้น หมอนทาลาเท็กซ์ Omazz® เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ เนื่องจากหมอนหนุนมีโครงสร้างระบายอากาศแบบรวงผึ้งทำให้การระบายอากาศและระบายความชื้นจากร่างกายได้ดี หมอนลาเท็กซ์ Omazz® สามารถป้องกันไรฝุ่นได้ดีกว่าหมอนทั่วไปถึง 3 เท่า และช่วยต้านทานความชื้นที่ปกป้องท่านจากเชื้อรา แบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้อื่นๆ หมอนหนุนโอมาซ รุ่น Firm ผลิตจากเนื้อโฟมลาเทกซ์ที่มีคุณสมบัติให้แรงสะท้อนกลับของหมอนสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ หมอนเนื้อแน่นและการสปริงตัวสูง กระชับต้นคอ และ ศรีษะได้ดี หมอนหนุนโอมาซ รุ่น Medium ความอ่อนนุ่มของเนื้อโฟมลาเทกซ์จะช่วยผ่อนคลายความอ่อนล้าของศรีษะและต้นคอ เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบหมอนที่นุ่มสบาย พร้อมกับโอบอุ้มศรีษะ และ ต้นคอ

หมอนหนุนยางพารา Omazz 20

หมอนหนุนยางพารา Omazz 20

หมอนหนุนยางพารา Omazz 20

หมอนหนุนยางพารา Omazz 20

close