• Cart

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Omazz® มีความภาคภูมิใจในการผลิตที่นอนออร์แกนิค ชั้นที่สุดของโลกโดยใช้วัสดุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% เท่านั้น ความปรารถนาของเราที่จะมอบการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบกับคุณสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราที่จะเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม

Omazz® มีความภาคภูมิใจในการผลิตที่นอนออร์แกนิคชั้นดีที่สุดของโลก โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% เท่านั้น ความปรารถนาของเราที่จะมอบการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบกับคุณ สอดคล้องกันกับความมุ่งมั่นของเราที่จะเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่น้ำยาง TalatechTM เอกสิทธ์เฉพาะของเรา ผ้าหุ้มที่นอน ไปจนถึงกาวที่ใช้ในการผลิต ล้วนเป็นวัตถุดิบที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งส่งผลดีต่อสุขอนามัยของท่านที่สุด

ช่วยป้องกันภูมิแพ้ และมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อคุณเลือกซื้อสินค้าของเรา คุณจะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณเลือกไม่เพียงจะดีต่อคุณเท่านั้น แต่ยังดีต่อโลกของเราอีกด้วย ส่วนประกอบที่ปลอดจากสารก่อภูมิแพ้ – เพื่อการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น โฟมลาเท็กซ์ TalatechTM ของ Omazz® ผ่านการล้างทําความสะอาดหลายครั้ง เพื่อขจัดโปรตีนที่อาจตกค้างอยู่ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของสารก่อภูมิแพ้ เช่นไรฝุ่นหรือแบคทีเรีย

close