• Cart

Fe Rossi

In-stock

3层天然TalatechTM塔拉蕾乳胶带给您轻柔体验,让您从头顶到脚趾都轻松惬意,安睡一整晚

3层天然TalatechTM塔拉蕾乳胶带给您轻柔体验,让您从头顶到脚趾都轻松惬意,安睡一整晚

Pressure Relief System

3层乳胶结构

  • 28ILD Talatech™塔拉蕾乳胶顶层
  • 32ILD Talatech™塔拉蕾乳胶中层
  • 36ILD Talatech™塔拉蕾乳胶底层

面料: Sanicott®技术处理过的棉质丝绒 

床垫厚度:约26.5cm

舒适级别:中软

为了保证产品的绝对健康和卫生,在所有床具产品的生产过程中,我们只使用水基和天然提取的粘合剂。

Omazz Mattress Fe Rossi

Omazz Mattress Fe Rossi

Omazz Mattress Fe Rossi

Omazz Mattress Fe Rossi

close